Vi har nettopp hatt tolkekurs med mange deltakere. Dette kurset ble holdt av to erfarne tolker med innhold:

  • Tolkens etiske retningslinjer og taushetsplikt
  • Nøytralitet
  • Habilitet
  • Uforsvarlig tolking
  • Tolketeknikk
  • Innføring i ulike settinger hos politi, helse, asyl og barnevern
  • Dokumentoversettelser
  • Språkkompetanse og kontinuerlig forbedring og teknikker
  • Tilbakemelding og kvalitetssikring

Meget lærerik og sosial dag, vi ser frem til neste kurs!