Telefontolking – Hvordan forbereder tolken seg?

Telefontolking utføres ved at kunden ringer tolken (som regel) ved avtalt tid og slår på høyttalere slik at alle i rommet kan høre tolken og omvendt. Mange tolker syns dette er mer utfordrende enn oppmøte. Slik forbereder tolken seg til telefontolking:

Fysisk forberedelse: i god tid før avtalt tidspunkt, sitter tolken klar ved telefonen. Tolken er alene i rommet (pga. taushetsplikten), forsikrer seg om å ikke blir forstyrret mens tolkingen pågår. Tolken låser døra, har papir og pen klar, slår av internett på mobilen, bruker gjerne hodetelefoner. Tolken kan ha PC, ordbøker klar i nærheten (f eks. Norsk-tyrkisk og Tyrkisk-Norsk). Tolken kan også benytte seg av begrepsliste fra Østlandske tolketjenester som hjelpemiddel for fagterminologi. Etter oppdraget oppdateres begrepslisten ved behov.

Mentalt forberedelse: basert på hvor u/erfarenhet hos tolken, må man bruke tiden før tolkingen til å tenke over temaet. Det vil si at man må på forhånd ha tenkt på de vanlige ord i konteksten som antakelig må tolkes. For eksempel vet tolken at samtalen foregår hos en helsesøster, og at det gjelder vaksinering. Tolken må derfor ha satt seg godt inn i terminologien for de vanlige barnesykdommene som meslinger, vannkopper, røde hunder, polio, osv. Kvinnelige kunder ha flere spørsmål ang. for eksempel prevensjon. Tolken må kunne ord som kondom, p spiral, p ring, menstruasjon, befruktning etc. Tolkens jobb blir mye lettere dersom kunder beskriver med stikkord temaet for tolkingen ved oppdragsforespørsel. ”Legebesøk” er ikke nok. Kunden kan gjerne skrive ”tarmsykdommer”, ”kvinnesykdommer”, ”vaksinering”, ”prevensjon”, ”graviditet”, osv. Viktig å huske at tolken ofte ikke har samme utdanning/bakgrunn som kunden.

Under oppdraget: Tolken presenterer seg med sitt personlige tolkID, og bekrefter sin tolkerolle (taushetsplikt og nøytralitet) på begge språk. Ved avslutning takker partene for oppdraget. Alt av notater makuleres øyeblikkelig.

Fy-fy oppførsel: Et telefonoppdrag skal aldri utføres i nærvær av andre mennesker.  Tolken må ikke miste konsentrasjonen. I oppdrag som varer 2 timer eller mer, har tolken lov til en pause 5-10 min etter hver time for å gjenoppfriske konsentrasjonen, drikke vann og lignende.