Det er hovedsakelig tre måter å tolke på; ved fremmøte, på telefon og videosamtale. Fremmøte er foreløpig den mest brukte måten, særlig hos politi og rettsvesenet, men flere og flere kunder foretrekker nå telefontolkning. Det kan være flere grunner til dette.

Telefontolkning er rimeligere enn fremmøtetolking. Ved telefontolkning slipper kunden tolkens reisekostnader. Telefontolkning kan også være mindre distraherende, da den fysiske tilstedeværelsen av tolken utelates. Paraspråket (trykk, volum, tonehøyde, tempo og pauser) ivaretas også.

Vi presenterer nytt tilbud til våre kunder: telefonmøte!

Telefonmøte gjør det mulig for flere mennesker å snakke sammen uten å være fysisk tilstede i samme rom. Særlig advokatfirmaer har kommet langt når det gjelder telefonmøter. Det er ikke bare tolken, men også kundene møtes telefon.

 Slik foregår et telefonmøte: et avtalt møte får en kode. Partene ringer inn på et spesifikt nummer, taster koden, og alle blir koblet sammen for en samtale. Det kan være særlig praktisk når partene befinner seg på andre landsdeler eller i utlandet. En av fordelene er at ingen av partene kjenner til de andres telefonnummer, dette anses å være meget viktig i sensitive saker ,og kan skape god trygghet for alle involverte parter.

Det er likevel noen utfordringer ved telefontolkning. Telefontolkning reduserer tolken kun til en stemme. Selv om dette er idealet, kan det ved telefontolkning bli for bokstavelig. Språk består ikke kun av lyder. Gestikulering, ansiktsuttrykk, blikk kontakt, peking osv. Alle disse faktorene uteblir når tolken ikke ser kunden. Det kan også være grunnen til at telefontolkning som regel bare varer en til to timer. Ved lengre samtaler bør kunden huske på å ta pauser. I følge forskning klarer man ikke holde konsentrasjonen mer enn 45 minutter om gangen. Dvs. en pause på 5 til 10 minutter hver time vil opprettholde kvaliteten på tolkningen.