Tolker har variert bakgrunn iht. yrke og utdanning. Men selve yrkestittelen er per dags dato ubeskyttet, og i praksis kan hvem som helst tolke. Det er derfor viktig å forsikre seg om at du som kunde får kvalifiserte tolker og oversettere.

På tolkeportalen finner man tolker som er godkjent av det offentlige. Dette er samlingstedet for offentlig kvalifiserte tolker. Her kan man se at tolkenes kompetanse er inndelt i fem kategorier, med nivå 1 som er det høyeste. På Translatørportalen finner man alle statsautoriserte oversettere, noen av disse er også inkludert i Tolkeportalen og har nivå 4. Det er mange språk hvor det mangler tolker i alle nivåer, men i fremtiden vil det bli flere da utdanningstilbudet har økt betraktelig det siste året.

Vi samarbeider med tolker i alle nivåer og statsautoriserte oversettere. Ved forespørsler gir vi anbefalinger i nivå samtidig som kunden har mulighet til å bestille tolk med spesifikt nivå.

Nedenfor gjør vi rede for de ulike nivåene slik at du lettere kan bestemme tolkens nivå!

 

Nivå 5 – Tolker med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Dette oppnås ved å gjennomføre en muntlig eksamen med tilfredsstillende resultater, og delta i seminaret ”Tolkens ansvarsområdet” (TAO). Man trenger ikke å starte på nivå 5, men det er som regel utgangspunktet for mange som ønsker dokumentasjon på sine språkferdigheter.

 

Nivå 4 – Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring

Denne gruppen jobber hovedsakelig med skiftelig materiale og har lengre språkutdanning og/eller oversettereksamen fra NHH. Statsautoriserte translatører som er registrert i Translatørportalen.

 

Nivå 3 – Tolker med tolkeutdanning

Dette oppnås ved å ta årstudium ved HIOA «Tolking i offentlig sektor». Dette nettstudiet gir 30 studiepoeng.

 

Nivå 2 – Tolker med statsautorisasjon

Denne bevillingen oppnås ved å bestå en muntlig og skriftlig autoriseringseksamen, her testes også tolkens kunnskap om det norske samfunnet.

 

Nivå 1 – Tolker med statsautorisasjons og tolkeutdanning

Denne kategorien er en blanding av nivå 3 og 2. Disse statsautoriserte tolkene har bevilling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), og minst 30 studiepoeng. Minst fordi det finnes også muligheter for videreutdanning innenfor tolking uten at det påvirker nivået.

 

Utenom disse kategoriene finnes det også nivå 6; tolker uten formell utdanning

 

Tolkebyråer har plikt til å holde kurs for sine tolker. Innholdet i våre kurs er:

Tolkens etiske retningslinjer og taushetsplikt

Nøytralitet, habilitet, uforsvarlig tolking

Tolketeknikk

Innføring i ulike settinger hos politi, helse, asyl og barnevern

Dokumentoversettelser

Språkkompetanse, kontinuerlig forbedring og teknikker

Tilbakemelding og kvalitetssikring

 

Da etterspørselen i markedet har vært større enn antall tolker, har tolkene deltatt på slike kurs og oppnådd god kompetanse basert på erfaring over tid.  Det kan være flere grunner til at en tolk ikke er registrert på nivå 5: rullering av språk som tilbys (HiOA har intensivert tilbudet betraktelig i det siste), mangel på offentlig dokumentasjon for språkferdigheter, eller mangel på skriftlige ferdigheter.