2 FORMER FOR TOLKING

Tolking er muntlig overføring av ytringer mellom to mennesker som ikke snakker samme språk. (Oversetting gjøres skriftlig) Tolking innebærer en samtidighet i tid i form av taler og lytter selv om samtalepartene ikke befinner seg fysisk i samme rom (f.eks. ved telefontolking og skjermtolking). Det er hovedsakelig to former for tolking: konsekutiv tolking og simultantolking. Les mer om2 FORMER FOR TOLKING[…]

Hvorfor skal man unngå å bruke familiemedlemmer som tolk

Nylig publiserte vi et innlegg om hvorfor barn ikke skal brukes som tolk, les den her: https://www.osttolk.no/2017/08/23/hvorfor-ble-det-forbudt-a-bruke-barn-som-tolk/ og denne gangen retter vi oppmerksomheten mot voksne familiemedlem slik som ektemenn, sønner, kusiner, osv. Offentlige institusjoner har en selvstendig plikt til å utføre sine tjenester etter forsvarlighetskravet, og disse tjenestene baseres fortsatt delvis på hjelp fra slekt Les mer omHvorfor skal man unngå å bruke familiemedlemmer som tolk[…]