Nylig publiserte vi et innlegg om hvorfor barn ikke skal brukes som tolk, les den her:

https://www.osttolk.no/2017/08/23/hvorfor-ble-det-forbudt-a-bruke-barn-som-tolk/

og denne gangen retter vi oppmerksomheten mot voksne familiemedlem slik som ektemenn, sønner, kusiner, osv.

Offentlige institusjoner har en selvstendig plikt til å utføre sine tjenester etter forsvarlighetskravet, og disse tjenestene baseres fortsatt delvis på hjelp fra slekt og bekjente, fremfor tolker. Dette har sine konsekvenser iht. personvern, feildiagnose, likestilling, og ikke minst selvfølelse hos vedkommende det tolkes for.

En undersøkelse gjort i Danmark viser at ektemenn som tolket for sine koner var i flere saker årsaken til at kvinnen ble sterilisert mot hennes ønske. Dette skjedde f.eks. i møter med leger og helsesøstre hvor nybakt mor ønsket å unngå graviditet for en stund. Mannen tolket og brukte ordet ”sterilisering” i stedet for” prevensjon”. Teknisk sett betyr jo begge ordene ”ikke graviditet”, men sterilisering er permanent, ergo beviser det at en dypere forståelse av språk er avgjørende. Ikke minst kan mannen tolke feil med vilje f.eks. fordi han selv ikke ønsker flere barn. Dermed er dette også en form for kvinneundertrykkelse.  Det er antatt at vold mot kvinner ikke blir avdekket når den ”aktive mannen ” tolker for den ”tause kvinnen” som ikke kommer til orde om forhold som gjelder økonomi, egen helse eller hjemmesituasjon.

Man kan ikke forvente samme grad av allmennkunnskap fra alle mennesker fra alle samfunnsklasser. Tolking krever dypere forståelse av språk. Vi må heller ikke glemme at noen innvandrere behersker ikke sitt eget språk godt.

Et annet eksempel er f.eks. når hele familien sitter hos en nybakt mor og legen kommer inn for å gi en del viktig og sensitiv informasjon kan det hende at mannen/andre familiemedlemmer kvier seg for å tolke og snakke om emnet, noe som fører til feilinformasjon. En profesjonell tolk er nøytral og habil, noe et familiemedlem, venn o.l. ikke er på grunn av for nære forhold.

Når det ikke anvendes profesjonelle tolker, forsømmes forsvarlig tjenesteytelse og ikke minst svekkes rettssikkerheten til en allerede svak gruppe i samfunnet.

Se videoen fra 2017 som Integrerings og mangfolds departementet (IMDI) har publisert om emnet. https://www.youtube.com/watch?v=6MFlJSFLcXg