Tolking er muntlig overføring av ytringer mellom to mennesker som ikke snakker samme språk. (Oversetting gjøres skriftlig) Tolking innebærer en samtidighet i tid i form av taler og lytter selv om samtalepartene ikke befinner seg fysisk i samme rom (f.eks. ved telefontolking og skjermtolking). Det er hovedsakelig to former for tolking: konsekutiv tolking og simultantolking.

 

Konsekutiv tolking går ut på å gjengi ytringen etterfølgende, etter at en sekvens har kommet til uttrykk. Konsekutiv tolking deles i to underkategorier: dialogtolking og foredragstolking.

 

  • I dialogtolking, slik navnet tilsier, gjennomføres en samtale fram og tilbake mellom to språk, med noen få setninger om gangen. Dette er den mest brukte måten å tolke på hos det offentlige.
  • I foredragstolking tolker man lengre sekvenser og ofte i en vei dvs. det er lyttere i rommet, men de er ikke aktive samtalepartnere utenom kanskje et par spørsmål som stilles til foredragsholder (som det tolkes for). Denne måten å tolke på, er også noe tolker testes i, når man skal opp til autorisasjonseksamen for å oppnå nivå 2. Det kreves at tolken har god hukommelse (øvelse gjør mester!) og notatteknikk. Øvelse av hukommelse og notatteknikk er også noe vi planlegger å ha med i våre fremtidige interne tolkekurs.

 

Simultantolking innebærer å tolke ord for ord mens ytringen ennå blir sagt. I praksis kan det virke som tolken «gjetter» neste ordet som kommer. Dette er en ”autopilotmodus” for erfarne og flinke tolker, og benyttes særlig i retten. Simultantolking har følgende underkategorier: konferansetolking og hvisketolking.

 

  • Ved konferansetolking sitter tolken i avlukkede kabiner som er utstyrt med hodetelefoner og mikrofoner som er sammenkoblet til flere lyttere samtidig, Konferansetolking forbindes først og fremst med store konferanser der flere mennesker fra flere nasjoner deltar. Det mest kjente eksemplet er FN, men det kan også være mindre forretningsmøter. Hos det offentlig er det særlig UDI som benytter ”kabin-løsningen”.
  • Hvisketolking er en variant som benyttes særlig i retten, og begrenses gjerne til maksimum tre stykker. Her er det ingen kabin eller mikrofon. Denne metoden benyttes i majoritetsspråklige sammenhenger der en deltaker har et annet språk og skal forstå innholdet i det som blir sagt f.eks. under en forelesning eller informasjonsmøte. Tolken plasseres ved kunden og hvisketolker simultant uten å forstyrre andre som er tilstede. Under lengre møter, f.eks. i retten, hender det at det benyttes flere tolker for en og samme kunde slik at tolken får pauser, men tolken følger fortsatt med og kan ta over når den andre tolken er sliten. De ulike formene kan også blandes etter omstendigheter f.eks. simultantolk går over til konsekutiv under vitneavhør.

 

Klikk på linkene under for demonstrasjon:

  • Konsekutiv (dialog versjon) vs. simultan hvisketolking, samt god notatteknikk:

https://www.youtube.com/watch?v=bB-DFehnwS0

 

 

 

Kilder:

Bok: Tolk og tolkebruker – to sider av samme sak, skrevet av Kirsti Jareg og Zarin Pettersen, 2006, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS s. 24-26

Nett: Youtube kanalen til Translation AND Interpretation Knowledge TV