Tospråktesten er et minstekrav for tolker, og består av en muntlig prøve som må bestås for å kunne jobbe for offentlige organer, særlig for politi og rettsvesen. Da oppnår tolken nivå 5, og blir oppført i Nasjonalt tolkeregister.

Tips nr. 1: Erfaring, kurs og alder
Du trenger ikke erfaring som tolk for å bestå testen. Men det er absolutt en fordel hvis du har deltatt på interne tolkekurs, oppnådd nivå 6 og har erfaring med ulike oppdrag. Husk å jobb godt med begrepslisten du har fått av oss ved å legge til terminologi, og oversett disse til språk du tolker. Alder er en viktig faktor: når du kom til Norge, hvordan du lærte morsmålet ditt eller norsk. For å lære nye ord og definisjoner er det viktig å få hjelp av andre som har et godt ordforråd.

Tips nr. 2: Følg godt med!
Det kan være mer fristende å se på tv serier, men du vil ikke få så mye utbytte av det. Se heller på nyhetene her i Norge og hjemlandet, da får du kjennskap til å høre høyspråk/høytidelig språk. Ikke fordi du skal snakke penere nødvendigvis, men for å oppnå god grammatikk, ordforråd og forståelse. En tolk skal tolke alt slik det er sagt uansett. Det er også viktig å holde seg oppdatert på Tolkeportalen og HiOA for nyttig informasjon om Tospråktesten. Vi legger også ut informasjon.

Tips nr. 3: Lær deg å skrive på ditt språk, i hvert fall litt!
Skriftspråk i seg er et verktøy til å øke muntlig kunnskap. Hvordan skal du slå opp i ordbok, eller Google et ord hvis du ikke kan skrive i ditt språk? Jeg mener at for å bli en dyktig og utholdende tolk så er du nødt til å ha skriveferdigheter på OK nivå. Sett av litt tid en helg, lær deg alfabetet både i på norsk og i morsmålet ditt. Bare det å kunne rekkefølgen av bokstavene vil effektivisere tiden man bruker på å slå opp i ordboka. Bruk ordbok både fra norsk-til-morsmål og omvendt.

Tips nr. 4: Alle hjelpemidler er tillatt.
Ta med PC, penn og papir. Husk begrepslisten! Når du er på eksamen, og du sitter fast på et ord, bør du ha all hjelp tilgjengelig. Enkle hverdagslige ord som salt, sukker, håndkle o.l. kan plutselig forsvinne ut av hodet ditt. Da kan det være lurt å bruke Google Translate, hvis du har hørt ordet før i ditt morsmål. Synonymer er også viktig. Wikipedia er nyttig verktøy for forklaringer på for eksempel sykdommer.

Tips nr. 5: Regler, feil og stress under testen.
Under testen får du høre om regler og plikter. Hør og bruk disse. Ikke glem taushetsplikten. Alle er der for å teste deg. Testen er ikke over når du går ut av eksamensrommet. Ingen vil ha en tolk som ikke kan holde sin munn lukket.
Tolk så presist som mulig, og slik det er sagt – riktig rekkefølge på ord og setninger. Men om du sitter fast og ikke får det sagt på en bestemt måte, si det på din måte. Vis at du forstår. Ikke stress. Å stresse hjelper ikke. Bruk god tid.

Tips nr. 6: Vær presentabel!

Tospråktesten er kun en språktest så du blir ikke testet i andre ting. Men likevel er det lurt å f.eks. stelle hår, skjegg og øyenbryn slik at ansiktet kommer frem. Ha nøytrale klær, smil, snakk høyt og tydelig.

Lykke til! 🙂

Slik melder du deg på:

1) Klikk deg inn på Tolkeportalen her: https://www.tolkeportalen.no

2) Tospråktesten står som regel øverst på forsiden/hovedsiden, men for å gå direkte til siden – trykk på denne linken:
https://www.tolkeportalen.no/no/Nyheter/Tospraktest-i-8-sprak/

3) Se om språket ditt er på lista.

4) Ja? Trykk på søknadskjema på tospråkstestens nettsted:
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten

Nei? Trykk likevel for å registrere interesse for fremtidige tester eller tolkeutdanningen:
https://nettskjema.uio.no/answer/78698.html

Alt du må skrive er navn og epost. Send gjerne en bekreftelse til deg selv på epost etterpå.

5) Under ”framtidig testing står det også diverse nyttige linker som ”les mer om testing”, ”tolkeutdanning”, ”autorisering” osv. Vær litt nysgjerrig og hold deg oppdatert.

Det kommer et innlegg om autoriseringseksamen også. Følg med bloggen vår!

Lykke til med Tospråktesten. Dette fikser du 🙂