Autorisasjonsprøven er en krevende prøve i praktisk tolkning og leder til tittelen ”statsautorisert tolk”. Ved bestått eksamen, heves tolkens ferdigheter opp til nivå 2 (nest best) og tolken kan søke IMDI om bevilling.

Autoriseringseksamenen består av 2 deler: skriftlig og muntlig. Skriftlig del må bestås for å gå videre til muntlig, som anses som hoveddelen av eksamen.

 

Tips nr. 1: Vurder ferdighetene dine

Autoriseringseksamen avholdes ved OsloMet, og kandidaten dekker selv reisekostnadene samt eksamensavgift. Etter min mening (Blogger, Karadag) hvis du ikke har bestått tospråktesten, bodd i Norge minst 5 år og hatt i hvert fall 100 tolkeoppdrag året før, er det best at du venter til neste runde. 90% stryker på autorisasjonseksamen.

 

Tips nr. 2: Lær deg ”Basics” av norsk reglement

Den skriftlige delen av eksamen ligner litt på heldagsprøven i norsk, men måler tolkens samfunnskunnskaper. Prøven er en kombinasjon av en lengre skriveoppgave og en flervalgstest. Spørsmålene kan gå ut på å teste tolkens erfaring med forvaltningen, norske lover og regler, samt grammatikk. Her er noen eksempler:

Hva er seksuell lav alder i Norge? Hva er kriminell lav alder i Norge? Når kan en kvinne bestemme abort selv? Hva er en lekdommer? Hva står NAV for? Hva gjør familiekontoret?

Oversett følgende setninger til Norsk, eller til morsmål osv..

 

Tips nr. 3: Delta på seminar

I forbindelse med den muntlige delen av prøven, arrangeres det et forkurs. Her får du informasjon og tips, etterfulgt av praktiske gruppeoppgaver. Du blir kjent med andre tolker som snakker ditt morsmål og får mulighet til å spørre dem om hvordan de tolker vanskelig ord og uttrykk. Vær ydmyk og nysgjerrig!

 

Tips nr. 4: Hold kontakten med deltakere du blir kjent med på seminaret

Det er lett å bli konkurranseinnstilt. Men det er ingen konkurranse. Alle som oppnår 85 % riktig, består eksamen. Del kunnskap og spør. De forskjellige tolkene i kurset ditt sitter med forskjellig typer kunnskap. De har ofte en eller annen høyere utdanning fra hjemlandene sine. De er leger, sykepleiere, jurister eller lengre tolkeerfaring i ulike fagfelt. Det er ofte slik at man lærer visse ord kun på norsk, uten å tenke over betydningen på morsmålet sitt. Et typisk eksempel er «dagpenger». Hva er det? Hva er riktige oversettelsen i ditt språk?

 

Tips nr 5: Mens du forbereder deg til prøven – bruk YouTube og familie til å hjelpe deg

En YouTube kanal som heter ”mitt yrke” har videoer som du kan bruke til å trene hukommelsen. (https://www.youtube.com/channel/UCpdC0ew1h1Gsg19B-tInu5A)

 

I disse videoene presenteres ulike yrker. Velg yrkene som omhandler helse og forvaltning. Mens du hører, øv på notateknikkene fra seminaret. Stopp videoen hvert 2. minutt og gå over til morsmål mens du gjentar det du hørte. Det vil bli en god hukommelsesøvelse. Gjør dette daglig i en måned før eksamen.

Besøk sykehuset og hent brosjyrer som forskjellige kjente sykdommer som astma, diabetes, kreft, aids. Oversett disse til ditt språk. Bruk gjerne wikipedia også.

Benytt familiemedlemmer til å lese utsnitt for deg, se hvor mye du klarer å gjengi på ditt språk. Ta 5 setninger om gangen. Utsnittet kan være fra aviser, magasiner, informasjon og bøker.

 

Tips nr. 6: Lær deg norske tradisjoner

Hvordan feires 17.mai? Hva gjør man i påsken? Hvem er samer?

Her er poenget å lære ekvivalenter på typiske ord: pølser, boller, saft, grovbrød, matpakke, musikkorps, ostehøvel, vaffel, reinsdyr, forfriskninger etc..

Morsmål.no (http://morsmal.no) har gode artikler som også publiseres på flere språk.

 

Tips nr. 7: Under hovedeksamen – ikke stress!

Den som holder roen og konsentrasjonen under muntlig eksamen, består som regel. Ta med begge ordbøkene, PC, penn og papir. Ha både googletranslate og wikipedia oppe. Også andre materiale på Word dokumenter kan søkes opp i” søkefeltet”. Drikk litt vann hver gang du sitter fast. Be om gjentakelse og forklaring.

 

Tips nr. 8: Lær deg tolkens yrkesetiske retningslinjer

Alle punktene er viktige, men særlig avsnitt om habilitet og taushetsplikt er viktig. I slutten av eksamen blir det case-spørsmål som skal avgjøre om du er egnet til å jobbe som tolk.

 

For mer informasjon følg linken for å komme til OsloMets hjemmeside:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Autorisasjonsproeve-i-tolking