Retten til fri tolk

Vi har vært inne på retten til tolk i flere innlegg[1] tidligere, men nå skal vi bevege oss litt vekk fra forvaltningen og nærmere mot nasjonale domstoler. Det er en grunnleggende forutsetning for rettssystemet at parter i en sak forstår hverandre; både språklig i snever forstand, men også kulturelt i videre forstand[2]. Etter kontradiksjonsprinsippet skal Les mer omRetten til fri tolk[…]

Barnets rett til tolk!

Det utledes av loven[1] at også barn har rett til tolk. Denne retten har ingen aldersgrense, men barn blir likevel glemt oftere fordi færre har kunnskap om rettigheten. I et tidligere innlegg skrev vi om forbudet mot å bruke barn som tolk[2] Med dette innlegget ønsker vi å øke bevissthet rundt barns rett til å Les mer omBarnets rett til tolk![…]

Super-fredag med slik nyhet!!

På selveste kvinnedagen mottok vi bilder fra organisasjonen vi støtter! Varmet godt i hjertet når vi fikk bilder fra Sierra Leone hvor tingene vi ga ble delt ut  Takk til Foreningen Sierra Leone – Norway og Alton Bendu ? Flere pakker er på vei  Du kan også støtte om du ønsker det, hjelpen kommer frem 😉 https://www.fn-sl.com/ https://www.facebook.com/groups/1536077543380568/ Sammen Les mer omSuper-fredag med slik nyhet!![…]