Tolking, i likhet mange andre yrker handler ikke bare om ferdigheter men også forberedelse. I dette innlegget skal jeg gi dere materiale fra forvaltningens egne nettsider som er veldig nyttig i forberedelser. Det er slik at noen områder av forvaltningen har hatt lengere og mer kontinuerlig kontakt med andre språk slik at de har utarbeidet sine egne oversettelser som inneholder terminologier som er nyttige i tolking. Disse oversettelsene er tilgjengelige på nettet og under finner dere en kategorisert liste over linkene. Det gjelder dessverre ikke alle språk og listen er langt ifra å være uttømmende da de er fra mitt[1] eget” arkiv”. Dvs. mye mer kunnskap og fasitsvar er bare en klikk unna, søk på nettet så finner du mye.

Meningen er at en godt forberedt tolk vil føle seg mindre nervøs før et vanskelig oppdrag og en tolkebruker som kan få noe av informasjonen også skriftlig på morsmålet sitt, vil føle seg bedre veiledet. Ikke minst vil forvaltningsorganet på denne måten kunne overholde sin veiledningsplikt bedre, se fvl. § 11.  Med andre ord får alle tre parter i en tolket samtale (tolkebestiller, tolk og tolkebruker) nytte av slike oversettelser. Det anbefales for tolker å lagre dette dokumentet på PC´n, er også et godt verktøy til alle som skal opp i tolkeeksamen.

 

Juss:

Liste over oversatte lover (Engelsk): https://lovdata.no/register/loverEngelsk

Husleiekontrakten: https://www.huseierne.no/kontrakter-og-skjema/leiekontrakt-for-bolig/

Assistert retur (UDI): https://www.udi.no/nn/retur/hva-er-assistert-retur/enkel-informasjon-om-retur-pa-flere-sprak/

Truckers guide: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/truckers-guide

Stemmeretten: https://valg.no/valgene/stortingsvalget-2017/stemmerett/informasjonsbrosjyrer-forskjellige-sprak/

Valg og kommunestyret: https://www.askim.kommune.no/informasjon-om-valget-paa-flere-spraak.356468.no.html

Maler for arbeidsavtale: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/maler-for-arbeidsavtaler/

Søknad om bosted: http://www.seljord.kommune.no/tjenester/innvandring-og-integrering/soeknad-om-bustad-paa-ulike-spraak

 

Barnevern

Barnevern: https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Barn-og-foreldre/Barnevern/Informasjon-om-barnevernet-pa-andre-sprak/

Familieråd informasjon: https://www.bufdir.no/familierad/

Fosterhjem: http://bergen.katolsk.no/?p=7328

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: https://vagsoy.kommune.no/tenester/alle-tenester/helse/helsetenester/helsestasjon/informasjonsmateriell-om-tvangsekteskap-og-kjonnslemleste-pa-mange-sprak.aspx

Overgrep på funksjonshemmede: https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshemmede/Last_ned_lettlest_brosjyre_pa_flere_sprak/

 

Helse

Diabetes:

https://www.diabetes.no/om-diabetes/innvandrere/

Ernæring: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/fag-og-kompetanse-helse-og-omsorg/ernaring/ernaring-brosjyrer-pa-andre-sprak/#gref

Ammehjelpen: https://ammehjelpen.no/film-pa-flere-sprak

Kropp og sex: https://www.ung.no/pubertet/4171_Alt_om_kropp_og_sex_på_mange_språk.html

Kommunikasjonsperm: https://sykehuset-ostfold.no/flerkultur-pa-sykehuset-hva-bor-vi-som-helsearbeidere-vite/kommunikasjonsperm-pa-flere-sprak

Pasientinformasjon: https://www.lhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/pasientinfo/flere-sprak/

Kreft: https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/bestill-brosjyrer/

Info om matallergier og astma: https://www.naaf.no/tjenester/utgivelser/informasjonsbrosjyrer/

 

Skole

Norsk opplæring: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Skole-og-utdanning/Skoler/Ringerike-voksenopplaring/Norskkurs/Informasjon-om-norskopplaring-pa-16-sprak/

Norsk opplæring og samfunnskunnskap (IMDI): https://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/maler-og-materiell-for-kommunene/brev-om-opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/

VGS utdanning på 22 språk: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/informasjon-pa-flere-sprak-information-in-several-languages/a/025568

Grunnskoleopplæring: http://www.fug.no/materiell-paa-andre-spraak.155836.no.html

Info om grunnskolen: https://www.minadmin.no/DynamicContent/Documents/466-fa57fecc-51dc-45f1-85db-958e0676a87d.pdf

Morsmålsopplæring: http://morsmal.no

Personvern for barn på nettet: http://www.dubestemmer.no/content/pa-flere-sprak

 

Samfunn

Brannvern: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/

Søppel og sortering: https://rig.no/avfall-og-sortering/sorteringsguide-paa-ulike-spraak

Idrett: http://sageneif.no/for_medlemmer/info_pa_flere_sprak/

 

En viktig kilde for videre søk:

Wikipedia: https://nn.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_på_ulike_språk

Gå på google, skriv” tema” + wikipedia, også bytter du til ditt språk på venstre siden av wikipedia.

[1] Blogger, tolk og jusstudent; G. A. Karadag