I dette innlegget skal vi ta for oss viktigheten av å notere under oppdrag, med utgangspunkt i et oppdrag jeg hadde for ikke så lenge siden. Innlegget er relevant både for tolkebrukere og tolker.

Hvis du ikke ønsker å lese hele innlegget, se disse videoene og les oppsummeringen:

 1. Note-taking for Consecutive Interpration: https://www.youtube.com/watch?v=gG65XDLIeEU
 2. Consecutive Note Taking-Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=HkgxxRvVdQQ
 3. Interpreter in Action: https://www.youtube.com/watch?v=bB-DFehnwS0

 

Det var et møte hvor møtedeltakere kommuniserte på ulike morsmål, og de skulle få tolkehjelp fra flere tolker samtidig. Dvs. Hver setning ble tolket minst 3 ganger, og mest sannsynlig på 3 ulike versjoner. F.eks. ble det først sagt noe på tysk, som ble oversatt først til norsk av tolk 1 så ble denne norske oversettelsen, oversatt til tyrkisk av tolk 2, før norske-talende part svarte og dette ble igjen tolket til to ulike språk samtidig. Det som overasket meg var at ingen tok notater, de spurte heller ikke oppdragsgiveren om å låne penn eller papir.

 

Uken etter hadde vi et lignende møte med nye tolker, også denne gangen tok ingen notater. Noen av dem hadde til og med deltatt i mine[1]  kurs hvor jeg ofte gjentok viktigheten med notering. Uansett nivå på tolken, blir jeg fort skeptisk når en tolk ikke tar notater – særlig ved tolking av lange setninger. Det handler ikke om du husker alt eller ikke. Profesjonelle tolker vet viktigheten av notater, noe som får tolken til å fremstå proffere.

 

Slik gikk det under møtet:

Min tolkebruker brukte lange og nokså ”upresise” (led)setninger. Det var vanskelig å stoppe tolkebrukeren pga. at hun lett glemte hva hun skulle si/svare videre og kom aldri til poenget. Det endte med at jeg tolket lengre sekvenser enn det som var ideelt i situasjonen og de andre tolkene fikk bare henge på. Oppdragsgiveren kan også stoppe tolkebrukeren i blant, når de får si mer enn de andre samtalepartnerne. Alle parter har ansvar for flyt av samtalen.

Den ene tolken begynte sin tolking med ordet” yani” som betyr” altså” på flere språk.

ALTSÅ var det ikke så viktig hva som ble sagt eller hva?

En annen tolk begynte å (hviske)tolke samtidig som meg. Da måtte jeg henge på hennes metode ved å ta korte pauser, mens jeg tolket slik at hun fikk tolket setningene ferdig, før vi begynte på nye setninger sammen.

Selv om det var tydelig at denne tolken var flink da hvisketolking er svært vanskelig, måtte jeg fokusere på å ikke glemme det jeg skulle tolke. Etter møtet var alle tolker slitne og hvisket seg i mellom at det var et krevende oppdrag. Det er ikke rart da konsentrasjonen vår varer normalt 45-50 min og møtet varte flere timer inkludert pauser.

 

Oppsummering: Fire gode grunner til å ta notater!

 • Skaper tilitt hos både tolkebruker og oppdragsgiver fordi du er nøye.
 • Rekkefølge på ord og setninger blir riktige:

Husk at tolkebrukeren kan litt norsk, og sjekker deg. Du er der for at de best mulig skal kommunisere sammen, slik de ønsker.

 • Du slipper å huske:

Hjernen belastes mindre. Det går inn gjennom ene øre og går ut av det andre. Hvis du skal holde på med tolking i mange timer daglig, må du lære deg å ”koble av” hjernen.

 • Du slipper å huske:

Hvis du skriver ned, i stedet for å huske setninger, glemmer hjernen informasjonen fortere så fort møte er over. Dvs. når du går ut av et møte, husker du så og si bare det grunnleggende, men ikke hva som ble sagt. Det gjør det lettere å overholde taushetsplikten og habiliteten.

Det er derfor ved senere spørsmål kan noen tolker gjengi alt som ble sagt, mens andre sier at de oppriktig talt ikke husker samtalen.

 

Husk at du ikke skal notere ALT. Det handler om å ta smarte notater!

Tips notatteknikker:

 • Skriv gjerne 1, 2, 3 i begynnelsen av linjene så du har riktig rekkefølge på setningene.
 • Få med subjektet og verbet i hver setning. (se video nr. 2 + 3)
 • Strek gjerne over det du har sagt ferdig så du ikke blir forvirret. (se video nr. 3)
 • Ved vanskelig navn og etternavn (som du ikke får med deg), kan du kutte ned til fornavn (hele navnet står nok på dokumenter). Vanskelige stedsnavn, adresser som er synlig på dokumenter kan du bare peke på så lenge kunden forstår dette.
  • Gjelder ikke dato og klokkeslett. Disse må skrives ned og gjentas nøye.
 • Det er alltid tre eller fire ord i hver samtale som gjentas i igjen og igjen i setningen. F.eks. hvis møte handler om innflytting til mottak kan disse ordne være: brannsikkerhet, rengjøring eller husregler. Forkort disse ordene til en stor bokstav eksempelvis til B, R, H.
 • For andre gjentakelser kan du bruke piler. Dvs. hvis en setning blir gjentatt, kan du dra en strek tilbake til den gjentatte setningen i stedet for å notere den på nytt.
 • Bruk symboler som er lett å huske/gjenkjennelig. (Se video nr. 1 + 2)

 

Husk å legge igjen notatene dine når oppdraget er ferdig!

 

[1] G. A. Karadag: tolk, kursleder, blogger og jusstudent.