Tolking av kartleggingstime

Når asylsøkere ankommer Norge, må alle gjennomgå obligatoriske helsekontroll som blant annet går ut på å undersøke vaksiner og traumer hos personen for å gi nødvendig hjelp og å hindre spredning og videre skade. Helse er generelt et vanskelig fagområde og da er det lurt å være godt forberedt. Det er slik at de fleste Les mer omTolking av kartleggingstime[…]