Når asylsøkere ankommer Norge, må alle gjennomgå obligatoriske helsekontroll som blant annet går ut på å undersøke vaksiner og traumer hos personen for å gi nødvendig hjelp og å hindre spredning og videre skade. Helse er generelt et vanskelig fagområde og da er det lurt å være godt forberedt. Det er slik at de fleste spørsmålene som helsearbeidere stiller asylsøkere er standardspørsmål som leses fra ark. Jeg[1] har nylig funnet ut at disse spørsmålsskjemaene er tilgjengelig på helsedirektoratets nettside[2] og man kan søke på forskjellige temaer for å vite på forhånd hva slags spørsmål som kan komme. Generelt er det uansett fint å lese gjennom temaene på denne nettsiden fordi alt er relevant. Tolkeyrket handler veldig mye om erfaring, forberedelse og lagring av kunnskap til gjenbruk – så ikke stopp å oppdatere deg.

 

For kartleggingstimen brukes det et spørreskjema som heter ”Helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente”[3]. Se ekstra nøye på side 3 som anses viktig. I tillegg må du kunne korrekte navn på følgende vaksiner og begreper:

 

BCG-vaksine

Tuberkulose

Stivkrampe

Polio

Meslinger

Røde hunder

Kusma

Hiv

Hepatitt B

+

Allergier: pollen, matallergi (nøtter osv.),

Astma

Prikktest

Eksem

Blodtest

Vitamin: a, b, B9 (folat), c, d, jern, osv..

Nedenfor kan du se et eksempel på spørreskjema:

[1] G. A. Karadag: masterstudent i juss, tolk, blogger

[2] https://helsedirektoratet.no

[3] Helseskjema: https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/Asylsøkere,%20flyktninger/Skjema-Helseundersokelse-flyktninger-asylsokere.pdf