Vi ønsker at Østlandske Tolketjenester skal være en inkluderende bedrift. Det er vårt samfunnsansvar! Temaet «håndhilse på motsatt kjønn» er relevant i dagens samfunn, og vi ønsker å dele med dere hvordan vi har løst problematikken på en rettferdig måte. Løsningen er basert på våre retningslinjer, og av hensyn til de menneskelige ressurser i bedriften samt ivaretatt kundens behov.

Våre ansatte/frilansere informerer oss om ulike ting, blant annet om de ikke kan hilse fysisk på det motsatte kjønnet ved kontakttolking. I slike tilfeller understreker vi viktigheten av å hilse på hverandre i Norge, og informerer samtidig at det blir formidlet til kunder ved forespørsel og bestilling. Da har kunden mulighet til å ta et valg på om de ønsker denne tolken eller en annen tolk.

Tolken kan miste oppdrag pga «begrensningen», og kunde kan velge bort en dyktig tolk pga en viktig kulturell element. Det er meget uheldig, men det må være et valg som både tolk og kunde tar. Når tolk ikke håndhilser på det motsatte kjønn så bør det ikke være den eneste overveiende faktor. Det er enkelt å håndtere utfordringen ved at tolk og møtedeltakere for eksempel holder hånden på hjertet mens de hilser på hverandre og nikker med hodet.