Prima vista tolking – hva er det?

Prima vista tolking er en avansert form for tolking. Tolken får levert et skiftlig materiale på et språk (f.eks. norsk) og leser det høyt til et annet språk (f.eks. arabisk) setning for setning. Det kan sees på som en hybrid mellom oversetting og tolking, men fordi gjengivelsen skjer muntlig, er det nærliggende å kalle den Les mer omPrima vista tolking – hva er det?[…]

Asyl og Dublin-avtalen

Som tolk i asylsaker får man ofte oppdrag å lese eller referere til Dublin-avtalen. Slike oppdrag er særlig aktuelle i forbindelse med UDI, advokater, politi, og skole. Det kan være direkte lesing fra Dublin-avtalen (forkortet versjon), eller forkynnelse av et vedtak som omhandler asyl. Ofte har jeg[1] høytlesing av to dokumenter: et som omhandler rettigheter Les mer omAsyl og Dublin-avtalen[…]