Å tolke Livsstilssykdommer

De fleste kommuner har en avdeling som heter Frisklivssentralen (navnet kan variere), hvor det ofte er behov for tolker. Ved disse enhetene gis det veiledning til de som ønsker å endre på vanene sine for å leve et sunnere liv. Fokuset er blant annet på følgende temaer: kosthold, trening og psykiske utfordringer. Menneskene som oppsøker Les mer omÅ tolke Livsstilssykdommer[…]