I noen oppdrag vil tolken møte foreldre med småbarn og tolke også for barna. Det kan være i forbindelse med f.eks. legebesøk, helsesøsterkonsultasjon, barnevern eller skole. I et av de siste oppdragene mine, tolket jeg[1] for et barnehagebarn på 4 år som hadde opplevde å bli slått av en litt irritert barnehageassistent. Det var en sjelden og spesiell sak. Barnets forklaring var et sentralt bevis i saken, men barnet hadde ikke språk eller innsikt til å forstå alvoret. I slike situasjoner er det viktig å ikke sette barnet under tidspress. Tolken må skape tillit hos barnet, være tålmodig og snakke” barnets språk” for at barnet skal føle seg trygg og ikke være redd.

Et typisk sted tolker møter barn er uten tvil helsestasjoner (deretter skolehelsetjenesten), og det er derfor viktig å ha kontroll på typiske temaer og termer som kan være aktuelle. Helsestasjoner er den kommunale helsetjenesten som undersøker barnets helse i de første leveårene[2]. Fra fødsel til barnet er 4 år, skal barnet til helsesøster ca. 14 ganger. Innholdet av disse møtene er forklart veldig tydelig i NHI.no[3] klikk her slik at ved neste oppdrag kan du som er tolk gjenoppfriske minnet ved å lese rask gjennom.

0-2 uker
4 uker
6 uker
3 måneder
4 måneder
5 måneder
6 måneder
8 måneder
10 måneder
12 måneder
15 måneder
17-18 måneder
2 års undersøkelse
4 års undersøkelse.

Det som er felles for alle møtene er: forberede foreldre til foreldrerollen ved å skape bevissthet og mestringsfølelse rundt[4]

  • samspillet mellom foreldre og barn f.eks. ved å lære foreldre om barnestell, lek, o.l.
  • fremme fysisk, psykisk og sosial adferd hos sped- og småbarn
  • forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt f.eks. ved å informere foreldre at det er ulovlig etter norsk lov å slå barna.
  • avdekke fysiske og psykisk utviklingsavvik tidlig f.eks. ved å sjekke syn og hørsel hos barnet.
  • Bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov. Det kan f.eks. være at barnet trenger ørevask for å høre bedre og henvises videre til sykehus osv.

Andre ting som også er felles er bla. somatiske helseundersøkelser:

  • Vekt, høyde
  • Barnets helse og allmenntilstand herunder søvn, kosthold, tannhelse o.l.
  • Vaksinasjoner
  • Syn, hørsel og språkutvikling
  • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster f.eks. gå, løpe, hoppe, tegne

I en video laget av Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA) som heter tolking for barn[5] gis det nyttige råd av fagansatte i lærerutdanningen. Trykk linken for å få en visualisert fremstilling av hva det vil si å tolke for barn.

Målet med dette innlegget som de fleste andre blogginnleggene er å trene tolker på å finne frem til informasjon om de typiske oppdragene som kommer, på forhånd! Vi vet ikke på forhånd hva partene skal snakke om, men vi kan forutse hva den offentlige norsk talende part kommer til å spørre, slik som i disse standardiserte helseundersøkelsene. På den måten kan vi redusere risikoen for feiltolking, øke klientens tilfredshet med vårt bidrag, samt skape mestringsfølelse for oss tolker. 

Trykk linkene under for å lese andre barnerelaterte innlegg som vi har skrevet:

Barnets rett til tolk[6],

Misforståelser som kan oppstå[7]

Unngå familiemedlemmer som tolk [8] Forbudet mot å bruke barn som tolk


[1] G. A. Berger: Blogger, tolk og masterstudent i jus.

[2] Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helseundersøkelser og helseopplysning, 2018. helsedirektoratet.hn.qa.nhn.no

[3] Helseinnlegg på NHI.no funnet 15.3.19 på https://nhi.no/familie/barn/helsestasjonskontroller-oversikt/?page=all

[4] Helseinnlegg på NHI.no funnet 15.3.19 på https://nhi.no/familie/barn/helsestasjonskontroller-oversikt/?page=all

[5] HIOAs film ” Tolking for Barn” funnet 15.3.19 på http://film.hioa.no/tolking-for-barn

[6] Tidligere blogg skrevet av G. A. Berger: blogger, tolk og masterstudent i jus https://www.osttolk.no/2018/03/11/barnets-rett-til-tolk/

[7] Tidligere blogg skrevet av G. A. Berger: blogger, tolk og masterstudent i jus https://www.osttolk.no/2017/10/30/misforstaelser-tema-urad-og-hvordan-kan-det-loses/

[8] Tidligere blogg skrevet av G. A. Berger: blogger, tolk og masterstudent i jus