Tolking skjer muntlig, mens oversetting utføres skriftlig. Det er den grunnleggende forskjellen. Mens tolk-tittelen er ubeskyttet og deles i flere nivåer fra 1 til 5, (og 6 i privat bransje), har statsautoriserte oversettere/translatører fast plass på nivå 4 i samme hierarkiet. Oversetting og tolking er forskjellige også med hensyn til bl.a. presisjon, utdanning, rettskrivingskrav, datakunnskaper, tidsbruk og lønn osv. Det kommer forresten et annet oppdelingssystem på tolkenivåer[1], informasjon om det kommer i senere innlegg.

Men tolker kan jobbe med oversetting når det f.eks. er knapphet på oversettere, statsautoriserte translatører er utilgjengelige, eller at oppdragsgiveren anser oppdraget såpass lite komplisert at risikoen for å feil er liten.

For de som er spesielt interesserte i å bli statsautorisert translatør og å få bevilling, tilbyr Norges handelshøyskole autorisasjonsprøve i oversetting[2]. Opptaksportalen åpnes i midten av juni og det er lurt å melde seg på rask fordi tilbudet gis så langt eksaminatortallet rekker. Fristen er 1. august, men vær oppmerksom på at det gjelder for både høst19 og vår20 semestrene og du må ha 180 poeng fra høyere utdanning enten fra Norge eller utlandet.

Eksamenstilbudet gjelder språkene:

Hvert år
Engelsk
Fransk
Spansk
Tysk  
Høst 2019/vår2020
Arabisk Nygresk Polsk
Portugisisk Russisk
Høst 2020/vår2021
Bosnisk/kroatisk/serbisk Estisk
Litauisk Tyrkisk

Jeg personlig har tenkt å melde meg på høst 2020 og gleder meg til å fortelle dere alt. For dere som vurderer å søke i år, bør dere begynne med forberedelsene allerede nå. Prøven er todelt; hjemmeeksamen og skoleeksamen. Du har alle hjelpemidler tilgjengelig under begge, unntatt muligheten til å kommunisere med andre under skoleeksamen. Du kan f.eks. bruke nettet, men du kan ikke chatte/maile med en venn. Skoleprøven er delt i 3 temaer: jus, økonomi og teknisk. Jeg[3] har snakket med en som har tatt prøven i fjor og han anbefaler at du kjøper innføringsbøker i disse fagene både på tolkespråket ditt og på norsk på universitetsnivå. I de fleste bachelorprogrammene som tilbys i Norge, starter skolen som regel med et innføringsfag. I innføringsbøkene gis det en forenklet oversikt over innholdet i studiet ditt, og alle termer som brukes i dem vil være relevante under eksamen. Videre vil jeg råde dere å øve dere på norsk rettskriving samt ta en titt på gamle eksamensoppgaver som finnes her[4]. Oversett de norske oppgavene hvis språket ditt ikke finnes. I tillegg lønner deg seg å lese våre tidligere blogginnlegg for tips og kunnskap. Ønsker dere som skal søke – masse lykke til! Kanskje vi sees 🙂[1] Dette hørte jeg, Gonca Amira Berger under faglunsj for Bergen tolketjeneste 27.03.19

[2] NHH.no om autorisasjonsprøve i oversetting funnet 1.4.19  https://www.nhh.no/institutt/fagsprak-og-interkulturell-kommunikasjon/autorisasjonsprove-i-oversettelse/

[3] Gonca Amira Berger, Blogger, tolk/oversetter, masterstudent i jus

[4] Gamle eksamensoppgaver funnet 5.4.19 på: NHH.no https://www.nhh.no/institutt/fagsprak-og-interkulturell-kommunikasjon/autorisasjonsprove-i-oversettelse/