Nå har du sjansen! OsloMet tilbyr ett årsstudium i Tolking i offentlig sektor (grunnemne) fra våren 2020 i følgende språk:

Bengali
Bilin
Chin
Fransk
Georgisk
Gresk
Hindi
Islandsk
Italiensk
Kinyarwanda
Kirundi
Lingala
Makedonsk
Nepali
Rumensk
Samisk
Swahili
Tagalog
Tyrkisk
Ukrainsk
Urdu
Vietnamesisk
  • Står ikke språket ditt her? Meld interesse her[1]

Dette studiet gir 30 poeng, er nett- og samlingsbasert studium. Søknadsfristen er 1.8.2019, men vær oppmerksom på at søknadsweb åpnes allerede 1.juni, altså om noen dager. Vær rask og meld deg på fordi statsautoriserte har forrang og det kommer endringer ift. nivåene.

Deltidsstudiet starter i januar, i Pilestredet i Oslo, varighet over 2 semestre med hver 15 poeng. Du må ha generellstudiekompetanse for å kunne søke eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve. Akkurat hva muntlig prøve sikter til er jeg[2] usikker på, men jeg vil tro at de som har bestått nivå 5 testen, vil kunne slippe å ta den. Uansett så hopper du over nivå 5 og TAO hvis du blir nivå 3. Søkere som oppfyller generelt studiekrav, unntatt engelsk, kan også søke.

Kostnader inkluderer den vanlige semesteravgiften (2x) som er rundt 1000 kr hver gang og skolebøker. Østlandske Tolketjenester tilbyr stipend som støtte, etter bestått utdanning kan du sende søknad til oss.  

Når det gjelder selve studiet, har noen tolker gitt inntrykk av at det er et” slapp” studiet som er lagt opp til at du skal kunne jobbe samtidig, egen innsats er meget viktig. Jeg tror absolutt det vil være et krevende studium, særlig hvis du bor utenfor Oslo. Men om du har prøvd og IKKE bestått tospråktesten, anbefales det ikke å søke.

På nettsiden til Oslomet[3] står det at:

 ”Studiet har fire store temaer:

  • Yrkesetiske og profesjonskunnskaps
  • Tolkens plass i kommunikasjon
  • Tolkens verktøy
  • Spesifikk kontekstkunnskap

I løpet av studiet forberedes du på tolkesamtaler i offentlig sektor. Du lærer bl.a. grunnleggende tolketekniske strategier…… grensene for tolkens ansvarsområde… etikk.. osv..”

Videre så må du ha tilgang til bærbar PC og internett hjemme slik at du delta på bl.a. nettbaserte aktiviteter, samt ca. 10 oppmøtesamlinger i Oslo, som mest sannsynlig vil holdes i helgene. Viktige arbeidskrav er bla. hjemmeeksamen som består av å delta og skrive rapport om to rettsmøter, et med tolk og et uten, i tillegg til en avkryssingstest.. hvis jeg har forstått riktig.

Trykk her for å søke[4]. Jeg[5] skal selv søke, så kanskje vi sees! Følg bloggen for mer informasjon og eventuelt Inside-blikk på studie hvis jeg kommer inn.

Østlandske tolketjenester ønsker dere masse lykke til. 🙂


[1] Meld interesse for ditt språk: https://nettskjema.uio.no/answer/100225.html

[2] G. Amira Berger: jurist, blogger, tolk i tyrkisk.

[3] Info om tolkestudie på nettsiden til Oslomet funnet 25.5.19 på: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/tolking-offentlig-sektor

[4] Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hioa&loginModule=idporten

[5] G. Amira Berger: jurist, blogger, tolk i tyrkisk.