Tolkeforbundet har vært interesseorganisasjon for ulike medlemmer innen stat og kommuner. Nå har tolker blitt en del av Akademikerforbundet som påpeker at de er godt rustet til å ivareta tolkenes interesser. De er et fagfellesskap av og for tolker, med alle forutsetninger for å forstå tolkeprofesjonens utfordringer og behov. Dette gjør TiA til en sterk, […]