Tolkeforbundet har vært interesseorganisasjon for ulike medlemmer innen stat og kommuner. Nå har tolker blitt en del av Akademikerforbundet som påpeker at de er godt rustet til å ivareta tolkenes interesser.

De er et fagfellesskap av og for tolker, med alle forutsetninger for å forstå tolkeprofesjonens utfordringer og behov. Dette gjør TiA til en sterk, kunnskapsrik og tydelig representant for tolker som er medlem hos oss, hos Akademikerforbundet og i Unio-fellesskapet. Som medlem i TiA tar du del i et faglig fellesskap med fokus på intern kompetanseøkning og eksternt informasjonsarbeid. Det tolkefaglige står i sentrum, og TiA arbeider for at tolkeprofesjonen skal få økt kompetanse og anseelse. Dette vil oppnås både gjennom egne arrangementer og ved å ansvarliggjøre arbeids-/oppdragsgivere og utdanningsinstitusjonene.

Akademikerforbundet med over 5000 medlemmer er ett av 13 medlemsforbund i Unio som er landets nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere. Akademikerforbundet er medlemsorganisasjon for de med minimum 3 års universitet eller høyskoleutdanning – minst 180 studiepoeng/ 60 vekttall. Medlemmer er barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer, vernepleiere, økonomer, statsvitere, jurister osv.

Vi anbefaler at alle tolker skal være medlem av Akademikerforbundet!

https://www.akademikerforbundet.no/tia/

https://www.facebook.com/TiA-Tolkene-i-Akademikerforbundet-104815834228936/