Oversettelser hos oss!

Vi har meget god erfaring med oversettelser på flere områder, og mange fornøyde kunder! Du er velkommen til å sende uforpliktende forespørsel til oppdrag@osttolk.no Kundene er fornøyde grunnet: Rask levering (vi er de raskeste i bransjen da vi har døgnbemanning) Godt tilbud God kvalitet Relevant rådgivning Konfidensiell behandling – ivaretar taushetsplikt Statsautorisert oversettelse! Vi tilbyr Les mer omOversettelser hos oss![…]

Oss

Eksponering av våre tolker!

Følg med på vår Facebook side for å treffe våre tolker. Hver uke legger vi ut ny tolk slik at dere kan bli kjent med deres tolker. https://www.facebook.com/media/set?vanity=osttolk&set=a.2547329778893127