Vi har meget god erfaring med oversettelser på flere områder, og mange fornøyde kunder! Du er velkommen til å sende uforpliktende forespørsel til oppdrag@osttolk.no

Kundene er fornøyde grunnet:

 • Rask levering (vi er de raskeste i bransjen da vi har døgnbemanning)
 • Godt tilbud
 • God kvalitet
 • Relevant rådgivning
 • Konfidensiell behandling – ivaretar taushetsplikt

Statsautorisert oversettelse!

Vi tilbyr også tekniske, medisinske og juridiske oversettelser! Disse utføres av oversettere med bakgrunn i samme felt.

Som regel kreves slike dokumenter statsautorisert oversettelse:

Tinglysning, Fullmakt, skatt, vognkort, førerkort, Kontrakt, vedtekt, adopsjon, karakterer, fagbrev, firma, arv, lege, journal, kursbevis, sertifisering, vigsel, død, separasjon, skilsmisse, navneendring, vitnemål, politiattest, fødselsattest og saksdokumenter.

I de fleste land er det krav fra offentlige myndigheter at oversettelse av offentlige dokumenter og attester skal utføres av en statsautorisert oversetter/translatør. Vi anbefaler alltid at dette undersøkes av kunde!

Når er det behov for apostille?

Dokumenter for bruk i Norden, trenger IKKE apostillestempel, kun notarialbekreftelse!

For at et norsk offentlig dokument skal være gyldig i utlandet, må det legaliseres ved å påføre et apostillestempel. Først må dokumentet notarialbekreftes deretter påføres apostillestempelet. Apostillestempel gis av Statsforvalter/Fylkesmann og UD, det bekrefter at underskriften til Notarius Publicus er ekte/gyldig.

Når er det behov for noterialbekreftelse?

Alle oversettelser som skal legaliseres for bruk i utlandet, må notarialbekreftes av tingretten! Notarius Publicus bekrefter oversetterens underskrift.

Ordinær legaliseringsprosess er:

 1. Dokumentet bekreftes av notarius publicus (vanligvis tingretten).
 2. Deretter legaliserer Utenriksdepartementet dokumentet.
 3. Dokumentet bekreftes av den utenlandske ambassaden i Norge i det landet dokumentet skal brukes i.

Hvilke dokumenter kan legaliseres?

 • Alle originaldokumenter som er bekreftet av notarius publicus med embetsstempel og signatur eller notarbekreftede kopier.
 • Originale utskrifter fra skattekontorene med signatur og embetsstempel («løvestempel»).  Husk å oppgi hvilket land attesten skal brukes i.
 • Dokumenter påført signaturer med stempel fra Statsforvalteren.
 • Utenriksdepartementet kan bekrefte signaturer på dokumenter fra handelskamre.
 • Utenriksdepartementet kan bekrefte signaturer på dokumenter utstedt på utenlandske ambassader/konsulater i Norge og dersom disse skal brukes i Norge.

Utenriksdepartementet kan bekrefte signaturer på dokumenter utstedt på utenlandske ambassader/konsulater i Norge og dersom disse skal brukes i Norge.

Utenriksdepartementet legaliserer dokumenter for bruk i alle land som ikke er parter i Haag-konvensjonen om Apostille (se eget avsnitt).

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911/

Referanser

Noen av referansene er oppgitt på forsiden! Vi kan ikke ta med alle da det tar mye plass på nettsiden.