Oversettelser hos oss!

Vi har meget god erfaring med oversettelser på flere områder, og mange fornøyde kunder! Du er velkommen til å sende uforpliktende forespørsel til oppdrag@osttolk.no

Kundene er fornøyde grunnet:

  • Rask levering (vi er de raskeste i bransjen da vi har døgnbemanning)
  • Godt tilbud
  • God kvalitet
  • Relevant rådgivning
  • Konfidensiell behandling – ivaretar taushetsplikt

Statsautorisert oversettelse!

Vi tilbyr også tekniske, medisinske og juridiske oversettelser! Disse utføres av oversettere med bakgrunn i samme felt.

Som regel kreves slike dokumenter statsautorisert oversettelse:

Tinglysning, Fullmakt, skatt, vognkort, førerkort, Kontrakt, vedtekt, adopsjon, karakterer, fagbrev, firma, arv, lege, journal, kursbevis, sertifisering, vigsel, død, separasjon, skilsmisse, navneendring, vitnemål, politiattest, fødselsattest og saksdokumenter.

I de fleste land er det krav fra offentlige myndigheter at oversettelse av offentlige dokumenter og attester skal utføres av en statsautorisert oversetter/translatør. Vi anbefaler alltid at dette undersøkes av kunde!

Når er det behov for apostille?

Dokumenter for bruk i Norden, trenger IKKE apostillestempel, kun notarialbekreftelse!

For at et norsk offentlig dokument skal være gyldig i utlandet, må det legaliseres ved å påføre et apostillestempel. Først må dokumentet notarialbekreftes deretter påføres apostillestempelet. Apostillestempel gis av Statsforvalter/Fylkesmann og UD, det bekrefter at underskriften til Notarius Publicus er ekte/gyldig.

Når er det behov for noterialbekreftelse?

Alle oversettelser som skal legaliseres for bruk i utlandet, må notarialbekreftes av tingretten! Notarius Publicus bekrefter oversetterens underskrift.

Referanser

Noen av referansene er oppgitt på forsiden! Vi kan ikke ta med alle da det tar mye plass på nettsiden.