Oss

Ønsker du å jobbe som tolk hos oss?

Krav:

  • Beherske begge språk på høyt nivå, minst C1 nivå.
  • Tolkeutdanning eller bestått tospråktest
  • Oppført i Nasjonalt Tolkeregister
  • Opptre profesjonelt, være presentabel og presis.
  • Dersom du oppfyller disse kriteriene så er du velkommen til å sende søknad og komplett CV på epost til post@osttolk.no