Gammelnavsk ordliste!

Migrasjonsrådgiver i Larvik kommune har i samarbeid med NAV laget Gammelnavsk ordliste med forklaring av begreper. Ordlisten er veldig interessant og veldig god ressurs for alle, spesielt tolker. Ordlisten kan lastes ned her!