NAV og Arendal voksenopplæring har laget Gammelnavsk ordliste med forklaring av begreper. Ordlisten er veldig interessant og veldig god ressurs for alle, spesielt tolker. Ordlisten kan lastes ned her!