Ønsker du å jobbe som tolk hos oss? Krav: Beherske begge språk på høyt nivå, minst C1 nivå. Tolkeutdanning eller bestått tospråktest Oppført i Nasjonalt Tolkeregister Opptre profesjonelt, være presentabel og presis. Dersom du oppfyller disse kriteriene så er du velkommen til å sende søknad og komplett CV på epost til post@osttolk.no