Tolkene i Akademikerforbundet

Tolkeforbundet har vært interesseorganisasjon for ulike medlemmer innen stat og kommuner. Nå har tolker blitt en del av Akademikerforbundet som påpeker at de er godt rustet til å ivareta tolkenes interesser. De er et fagfellesskap av og for tolker, med alle forutsetninger for å forstå tolkeprofesjonens utfordringer og behov. Dette gjør TiA til en sterk, Les mer omTolkene i Akademikerforbundet[…]

Et eksklusivt intervju med Daniel!

Tidligere i sommer fortalte vi om vår dyktige tolk, Daniel Saliem som hadde et prestisje oppdrag for den tidligere statsminister, utenriksminister og nåværende leder av Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik. I dag har vi gleden av å gi dere et intervju med Daniel om dette oppdraget. Vi er veldig stolte av Daniel og takker ham for Les mer omEt eksklusivt intervju med Daniel![…]

Ønsker du å oppnå nivå 3?

Nå har du sjansen! OsloMet tilbyr ett årsstudium i Tolking i offentlig sektor (grunnemne) fra våren 2020 i følgende språk: Bengali BilinChinFranskGeorgisk GreskHindiIslandskItalienskKinyarwanda Kirundi LingalaMakedonsk NepaliRumensk SamiskSwahiliTagalogTyrkiskUkrainskUrduVietnamesisk Står ikke språket ditt her? Meld interesse her[1] Dette studiet gir 30 poeng, er nett- og samlingsbasert studium. Søknadsfristen er 1.8.2019, men vær oppmerksom på at søknadsweb åpnes Les mer omØnsker du å oppnå nivå 3?[…]

Å KUNNE VIKINGSPRÅKET!

Sommeren nærmer seg og opplevelseslystne utlendinger begynner å strømme inn i vårt lille land for å oppleve norsk natur, kultur, matretter og mye mer. For tolker er dette også en tid hvor vi får noen morsomme oppdrag som kan f.eks. gå ut på å tolke ”Norge” eller det å være norsk. Det er altså nå Les mer omÅ KUNNE VIKINGSPRÅKET![…]

Tolkens møte med barn!

I noen oppdrag vil tolken møte foreldre med småbarn og tolke også for barna. Det kan være i forbindelse med f.eks. legebesøk, helsesøsterkonsultasjon, barnevern eller skole. I et av de siste oppdragene mine, tolket jeg[1] for et barnehagebarn på 4 år som hadde opplevde å bli slått av en litt irritert barnehageassistent. Det var en Les mer omTolkens møte med barn![…]

Rett tolk som rettstolk!

Samfunnsutviklingen har medført at stadig flere aktører i retten i dag har et annet morsmål enn norsk. En grunnleggende forutsetning for at rettssystemet skal fungere for alle, er derfor at effektiv kommunikasjon er mulig rent språklig. Dette settes på en prøve når en siktede, fornærmet, eller et annet sentralt vitne som ikke behersker norsk møter Les mer omRett tolk som rettstolk![…]

Å tolke Livsstilssykdommer

De fleste kommuner har en avdeling som heter Frisklivssentralen (navnet kan variere), hvor det ofte er behov for tolker. Ved disse enhetene gis det veiledning til de som ønsker å endre på vanene sine for å leve et sunnere liv. Fokuset er blant annet på følgende temaer: kosthold, trening og psykiske utfordringer. Menneskene som oppsøker Les mer omÅ tolke Livsstilssykdommer[…]

Prima vista tolking – hva er det?

Prima vista tolking er en avansert form for tolking. Tolken får levert et skiftlig materiale på et språk (f.eks. norsk) og leser det høyt til et annet språk (f.eks. arabisk) setning for setning. Det kan sees på som en hybrid mellom oversetting og tolking, men fordi gjengivelsen skjer muntlig, er det nærliggende å kalle den Les mer omPrima vista tolking – hva er det?[…]

Asyl og Dublin-avtalen

Som tolk i asylsaker får man ofte oppdrag å lese eller referere til Dublin-avtalen. Slike oppdrag er særlig aktuelle i forbindelse med UDI, advokater, politi, og skole. Det kan være direkte lesing fra Dublin-avtalen (forkortet versjon), eller forkynnelse av et vedtak som omhandler asyl. Ofte har jeg[1] høytlesing av to dokumenter: et som omhandler rettigheter Les mer omAsyl og Dublin-avtalen[…]

Inkluderende bedrift i dagens samfunn – håndtrykk!

Vi ønsker at Østlandske Tolketjenester skal være en inkluderende bedrift. Det er vårt samfunnsansvar! Temaet «håndhilse på motsatt kjønn» er relevant i dagens samfunn, og vi ønsker å dele med dere hvordan vi har løst problematikken på en rettferdig måte. Løsningen er basert på våre retningslinjer, og av hensyn til de menneskelige ressurser i bedriften Les mer omInkluderende bedrift i dagens samfunn – håndtrykk![…]

Tolking av kartleggingstime

Når asylsøkere ankommer Norge, må alle gjennomgå obligatoriske helsekontroll som blant annet går ut på å undersøke vaksiner og traumer hos personen for å gi nødvendig hjelp og å hindre spredning og videre skade. Helse er generelt et vanskelig fagområde og da er det lurt å være godt forberedt. Det er slik at de fleste Les mer omTolking av kartleggingstime[…]

Norsk Idrett på åtte språk

For å inkludere flere innvandrere i idrett er det nå laget introduksjon videoer som forklarer norsk idrett på åtte forskjellige språk[1]. I tillegg finnes” Bli med” brosjyren på 16 forskjellige språk[2]   Oppfordringen er enkel, sier rådgiver Ingrid Maurstad, – gi videoene en synlig plass og bruk dem ved bl.a. foreldremøter.   Det er sannsynligvis Les mer omNorsk Idrett på åtte språk[…]

Begrep innenfor erstatning

Rettstolking er en krevende jobb for de fleste tolker og er veldig etterspurt. En fjerdedel av sakene som går i Oslo tingrett utføres med tolk[1]. Det er derfor svært viktig at tolker har visse grunnkunnskaper innen kjerneområder i retten. I dette innlegget skal jeg[2] prøve å forklare erstatningsretten på en måte som vil være nyttig Les mer omBegrep innenfor erstatning[…]

Notering under oppdrag!

I dette innlegget skal vi ta for oss viktigheten av å notere under oppdrag, med utgangspunkt i et oppdrag jeg hadde for ikke så lenge siden. Innlegget er relevant både for tolkebrukere og tolker. Hvis du ikke ønsker å lese hele innlegget, se disse videoene og les oppsummeringen: Note-taking for Consecutive Interpration: https://www.youtube.com/watch?v=gG65XDLIeEU Consecutive Note Les mer omNotering under oppdrag![…]

Politiavhør – del 1

Tolking hos politiet er en krevende jobb for de fleste tolker. Ofte står det et par stikkord til tolken i bestillingsmeldingen slik som ”forkynnelse”, ”trafikkbot”, ”tyveri” o.l., men ikke alltid. Som tolk[1] oppfordrer jeg alle kunder til å være generøse med stikkord til tolken. Både på grunn av forberedelse, og for at tolken skal kunne Les mer omPolitiavhør – del 1[…]

Offentlig oversatt materiale til hjelp i tolking

Tolking, i likhet mange andre yrker handler ikke bare om ferdigheter men også forberedelse. I dette innlegget skal jeg gi dere materiale fra forvaltningens egne nettsider som er veldig nyttig i forberedelser. Det er slik at noen områder av forvaltningen har hatt lengere og mer kontinuerlig kontakt med andre språk slik at de har utarbeidet Les mer omOffentlig oversatt materiale til hjelp i tolking[…]

Retten til fri tolk

Vi har vært inne på retten til tolk i flere innlegg[1] tidligere, men nå skal vi bevege oss litt vekk fra forvaltningen og nærmere mot nasjonale domstoler. Det er en grunnleggende forutsetning for rettssystemet at parter i en sak forstår hverandre; både språklig i snever forstand, men også kulturelt i videre forstand[2]. Etter kontradiksjonsprinsippet skal Les mer omRetten til fri tolk[…]

Barnets rett til tolk!

Det utledes av loven[1] at også barn har rett til tolk. Denne retten har ingen aldersgrense, men barn blir likevel glemt oftere fordi færre har kunnskap om rettigheten. I et tidligere innlegg skrev vi om forbudet mot å bruke barn som tolk[2] Med dette innlegget ønsker vi å øke bevissthet rundt barns rett til å Les mer omBarnets rett til tolk![…]

Tips og råd – STATSAUTORISASJONSEKSAMEN

Autorisasjonsprøven er en krevende prøve i praktisk tolkning og leder til tittelen ”statsautorisert tolk”. Ved bestått eksamen, heves tolkens ferdigheter opp til nivå 2 (nest best) og tolken kan søke IMDI om bevilling. Autoriseringseksamenen består av 2 deler: skriftlig og muntlig. Skriftlig del må bestås for å gå videre til muntlig, som anses som hoveddelen Les mer omTips og råd – STATSAUTORISASJONSEKSAMEN[…]

Hvordan forberede seg til Tospråktesten? 6 gode tips!

Tospråktesten er et minstekrav for tolker, og består av en muntlig prøve som må bestås for å kunne jobbe for offentlige organer, særlig for politi og rettsvesen. Da oppnår tolken nivå 5, og blir oppført i Nasjonalt tolkeregister. Tips nr. 1: Erfaring, kurs og alder Du trenger ikke erfaring som tolk for å bestå testen. Les mer omHvordan forberede seg til Tospråktesten? 6 gode tips![…]

Eksempel fra en tolks arbeidsdag!

”He is gonna be an angry young man someday”.. Jeg skrur av Elvis og går ut av bilen. Det er et individuelt foreldremøte på barneskole. Moren til barnet sitter og venter anspent. Hun kan ikke norsk. Jeg setter meg ned og presenterer min rolle som tolk. Hun blir roligere av å se meg. Det er Les mer omEksempel fra en tolks arbeidsdag![…]

Vi er i mot sosial dumping!

Vi er i mot sosial dumping! Alle skal ha riktig lønn. Vi gir gode betingelser fordi vi verdsetter og respekterer våre ressurser. Alle som jobber hos oss har bedre betingelser enn arbeidsmiljøloven. Det er viktig at tolker har gode arbeidsvilkår! Vi er stolte av at vår bedrift har disse holdningene ,og at så mange tolker Les mer omVi er i mot sosial dumping![…]

Misforståelser – Tema: Kulturforskjeller

Det flerkulturelle samfunnet er kommet for å bli, og offentlige organer som betjener brukere må bli mer kultursensitive i sin til tilnærming; forstå tenkemåter og å gjøre ting på. Kulturforskjeller er særlig synlig i møte med minoriteter som snakker norsk. Misforståelser pga. kulturforskjeller forsvinner ikke nødvendigvis av å snakke samme språk. [1] I dette innlegget Les mer omMisforståelser – Tema: Kulturforskjeller[…]

Misforståelser – Tema: Uråd og hvordan kan det løses?

Kommunikasjon er ikke enkelt, og tolkete samtaler foregår i flerkulturell kontekst. Dermed kan det lett oppstå misforståelser mellom parter. I dette innlegget skal vi fokusere på forhold som kan avhjelpes av tolken og tolkebrukeren. Vi skal først se på et eksempel fra retten. I sin dommerblogg, skildrer Rune Lium et rettsmøte slik: “Parten var veldig Les mer omMisforståelser – Tema: Uråd og hvordan kan det løses?[…]

Hvorfor skal man unngå å bruke familiemedlemmer som tolk

Nylig publiserte vi et innlegg om hvorfor barn ikke skal brukes som tolk, les den her: https://www.osttolk.no/2017/08/23/hvorfor-ble-det-forbudt-a-bruke-barn-som-tolk/ og denne gangen retter vi oppmerksomheten mot voksne familiemedlem slik som ektemenn, sønner, kusiner, osv. Offentlige institusjoner har en selvstendig plikt til å utføre sine tjenester etter forsvarlighetskravet, og disse tjenestene baseres fortsatt delvis på hjelp fra slekt Les mer omHvorfor skal man unngå å bruke familiemedlemmer som tolk[…]

Hvorfor ble det forbudt å bruke barn som tolk?

Til tross for økende fokus på å bruke kvalifiserte tolker i offentlig sektor, har det hendt av og til at barn har blitt bedt om å tolke for voksne. Dette har uheldige konsekvenser for både vedkommende det tolkes for, og for barnets psyke i etterkant. Særlig i helsesektoren kan det være helt nødvendig med tilrettelagt Les mer omHvorfor ble det forbudt å bruke barn som tolk?[…]

FORMELL KOMPETANSE – NIVÅ 1 TIL 5

Tolker har variert bakgrunn iht. yrke og utdanning. Men selve yrkestittelen er per dags dato ubeskyttet, og i praksis kan hvem som helst tolke. Det er derfor viktig å forsikre seg om at du som kunde får kvalifiserte tolker og oversettere. På tolkeportalen finner man tolker som er godkjent av det offentlige. Dette er samlingstedet Les mer omFORMELL KOMPETANSE – NIVÅ 1 TIL 5[…]

Telefontolkning – mest brukte måten å tolke på?

Det er hovedsakelig tre måter å tolke på; ved fremmøte, på telefon og videosamtale. Fremmøte er foreløpig den mest brukte måten, særlig hos politi og rettsvesenet, men flere og flere kunder foretrekker nå telefontolkning. Det kan være flere grunner til dette. Telefontolkning er rimeligere enn fremmøtetolking. Ved telefontolkning slipper kunden tolkens reisekostnader. Telefontolkning kan også Les mer omTelefontolkning – mest brukte måten å tolke på?[…]

Oss

Velkommen til oss!

Vi har nettopp hatt tolkekurs med mange deltakere. Dette kurset ble holdt av to erfarne tolker med innhold: Tolkens etiske retningslinjer og taushetsplikt Nøytralitet Habilitet Uforsvarlig tolking Tolketeknikk Innføring i ulike settinger hos politi, helse, asyl og barnevern Dokumentoversettelser Språkkompetanse og kontinuerlig forbedring og teknikker Tilbakemelding og kvalitetssikring Meget lærerik og sosial dag, vi ser Les mer omVelkommen til oss![…]