Tolkene i Akademikerforbundet

Tolkeforbundet har vært interesseorganisasjon for ulike medlemmer innen stat og kommuner. Nå har tolker blitt en del av Akademikerforbundet som påpeker at de er godt rustet til å ivareta tolkenes interesser. De er et fagfellesskap av og for tolker, med alle forutsetninger for å forstå tolkeprofesjonens utfordringer og behov. Dette gjør TiA til en sterk, Les mer omTolkene i Akademikerforbundet[…]

2 FORMER FOR TOLKING

Tolking er muntlig overføring av ytringer mellom to mennesker som ikke snakker samme språk. (Oversetting gjøres skriftlig) Tolking innebærer en samtidighet i tid i form av taler og lytter selv om samtalepartene ikke befinner seg fysisk i samme rom (f.eks. ved telefontolking og skjermtolking). Det er hovedsakelig to former for tolking: konsekutiv tolking og simultantolking. Les mer om2 FORMER FOR TOLKING[…]