Kulturforståelse skaper god kommunikasjon og forståelse for alle parter. Ved en åpen og informativ samtale om spesifikke temaer, vil partene øke sine kunnskaper sammen i ulike felt. Å jobbe med folk fra ulike kulturer krever mye kunnskap om bakgrunnen deres for å forstå ulike holdninger og atferd. Når man forstår andres kultur og bakgrunn vil […]