Tospråktesten er et minstekrav for tolker, og består av en muntlig prøve som må bestås for å kunne jobbe for offentlige organer, særlig for politi og rettsvesen. Da oppnår tolken nivå 5, og blir oppført i Nasjonalt tolkeregister. Tips nr. 1: Erfaring, kurs og alder Du trenger ikke erfaring som tolk for å bestå testen. […]